Bez samochodu ...
  Dzień bez samochodu - akcja 2008
 
 
Informacja o Europejskim Tygodniu
Zrównoważonego Transportu 2008
16 – 22 września 2008 r.

(materiał archiwalny, nowsze resume wkrótce)
 
 
“Z przyjemnością prezentuję Państwu temat tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu – „Czyste powietrze dla wszystkich”. Zanieczyszczenia z transportu są jednym z głównych powodów niskiej jakości powietrza w miastach europejskich co ma poważny wpływ na zdrowie ich mieszkańców. Poprzez kształtowanie świadomości społecznej na temat alternatywnych środków transportu, inicjatywa ta przyczynia się do zapewnienia dla naszych miast i ich mieszkańców lepszego życia w przyszłości.
 
Stavros Dimas, Komisarz ds. Środowiska
 
Czyste powietrze dla wszystkich!Marzenie czy rzeczywistość?
 
Jakość powietrza jest jednym ze szczególnie ważnych tematów dla obywateli Europy.Dobra jakość powietrza jest niezbędna dla zdrowia nas samych oraz środowiska.W ostatnich latach zwrócono uwagę na niebezpieczne skutki emisji pochodzących z działalności człowieka, szczególnie w sektorze transportu.Chociaż transport jest potrzebny dla funkcjonowania obszarów miejskich, jest on źródłem wielu problemów, takich jak spadek wydajności czy zanieczyszczenie powietrza.
 
Podjęto już działania mające na celu zmniejszenie szkodliwych emisji z sektora transportu, a pojazdy stały się bardziej ekologiczne, jednak ze względu na wyjątkowy wzrost korzystania z samochodów, pozytywne skutki tych rozwiązań technicznych są niwelowane. Kluczowym zagadnieniem jest obecnie opracowanie polityki i programów mających na celu zmniejszenie liczby pokonywanych kilometrów oraz rozwój technologii alternatywnych, jak np. ekologiczne pojazdy i paliwo.
 
Na wszystkich szczeblach administracji podjęto konkretne działania w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, ale wiele jeszcze pozostaje do zrobienia.To my jesteśmy odpowiedzialni za rozwiązanie tego problemu - poprzez zmianę codziennych nawyków podejmujemy niewielkie, ale skuteczne kroki na rzecz środowiska.Władze lokalne odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu prawa europejskiego
i krajowego. Ich zadaniem jest ochrona zdrowia obywateli. Jednak aby skutecznie zmniejszyć emisje szkodliwych substancji, władze te potrzebują wsparcia wszystkich podmiotów działających na szczeblu lokalnym.
 
Zanieczyszczenie powietrza jest problemem, który dotyczy nas wszystkich. Wszyscy musimy dążyć do jego rozwiązania!!
 
W jaki sposób Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu przyczyni się do informowania obywateli na temat jakości powietrza?
 
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu organizowany jest w Europie od sześciu lat. Jego celem w perspektywie długoterminowej jest poprawa mobilności i rozwiązanie problemu transportu miejskiego oraz polepszenie zdrowia i jakości życia mieszkańców Europy. Organizowany jest co roku w dniach
16 - 22 września i stanowi doskonałą okazję do przedstawienia Europejczykom proekologicznych, alternatywnych rozwiązań oraz wyjaśnienia, przed jakimi wyzwaniami stają miasta. Celem tych działań jest doprowadzenie do zmiany postaw i wsparcie strategii transportu nienaruszającego równowagi ekologicznej Europy. Jest on okazją do zastanowienia się nad wykorzystaniem ulic w naszych miastach oraz do debaty nad konkretnymi rozwiązaniami problemów takich jak zanieczyszczenie powietrza.
 
Uwzględniając rosnące zaniepokojenie Europejczyków jakością powietrza, siódma edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu organizowana jest pod hasłem „Czyste powietrze dla wszystkich”. Władze lokalne zachęca się do organizowania wydarzeń informacyjnych na temat jakości powietrza, jak również do wprowadzenia trwałych środków, które pomogą ograniczyć emisje CO2
z sektora transportu. Zaleca się, aby władze lokalne wykorzystały ten tydzień do stworzenia planów działań i przetestowania nowych rozwiązań transportowych przy udziale mieszkańców.
 
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu stanowi znakomitą okazję do zorganizowania spotkania lokalnych podmiotów w celu omówienia różnych aspektów mobilności i jakości powietrza. Jest on dobrą platformą dla szukania innowacyjnych rozwiązań skutkujących ograniczeniem korzystania z samochodów, a w związku z tym ograniczeniem emisji CO2, jak również dla testowania nowych technologii czy planowania odpowiednich środków.
 
Istotne czynniki sukcesu Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT)
  • Każdego roku coraz więcej miast i miejscowości przyłącza się do kampanii. W 2007 r. w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu uczestniczyło ponad 2 000 władz lokalnych.
·         Podczas ETZT 2007 w całej Europie wprowadzono około 6 000 trwałych rozwiązań.
 
W jaki sposób władze lokalne mogą wziąć udział w ETZT?
 
Władze lokalne mogą podjąć działania zmierzające do poprawy atrakcyjności danego miasta, samopoczucia mieszkańców oraz jakości życia.Zainteresowane władze lokalne są proszone o:
 
  • zarejestrowanie wydarzeń w internecie, ze wskazaniem ich zgodności z ogólnym zarysem i wytycznymi inicjatywy (www.mobilityweek.eu)
  • oficjalne podpisanie Karty Europejskiej.
 
Kryteria uczestnictwa:
 
·         zorganizowanie tygodnia wydarzeń ukierunkowanych na główne hasło roku 2008 „Czyste powietrze dla wszystkich”
·         wprowadzenie przynajmniej jednego nowego praktycznego rozwiązania, które będzie stanowić trwałą zmianę i przyczyni się do przejścia z transportu indywidualnego na transport przyjazny środowisku oraz do rozwoju bardziej ekologicznej mobilności miejskiej.
·         zorganizowanie akcji „Europejski Dzień bez Samochodu”, to znaczy wyznaczenie kilku miejsc
w mieście zarezerwowanych wyłącznie dla pieszych, rowerzystów i transportu publicznego przez cały dzień, w miarę możliwości w poniedziałek 22 września.
 
 
KOORDYNATOR KRAJOWY
Ministerstwo Środowiska
Departament Edukacji i Komunikacji Społecznej
 
Szczegółowe informacje:
www.mos.gov.pl/edu     <<< źródło powyższego artykułu
www.mobilityweek.eu
---
Uwaga - komunikat redakcji Obywatela:
Trwa Europejski Tydzien Zrownoważonego Transportu. W Polsce  jego jest patronem jest OBYWATEL. Z tej okazji w sobotę 20 września o 15.00 w naszej audycji w Radiu Zak (sluchaj online: http://www.zak.lodz.pl/ lub 88.8 w Lodzi) będziemy rozmawiac o transporcie w polskich miastach. Wsrod naszych gości bedzie m.in. dr hab. Jacek Wesolowski – wydaną przez ISO jego nową książke o transporcie miejskim można pobrać na www.miastowruchu.pl.

 
  Licznik 140735 odwiedzający (252434 wejścia) (od 13.07.08)  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Copyright serwisu 2008 Leszek Korolkiewicz. Prawa do artykułów przysługują ich autorom/właścicielom.